Eurooppa myrskyn silmässä

Posted on Leave a comment

Euroopan unionia on pidetty toisen maailmansodan raunioille rakennettuna rauhan projektina. Teräs- ja hiiliyhteisöstä alkunsa saanut kuuden maan (Saksa, Ranska, Italia, Belgia, Alankomaat ja Luxemburg) löyhä talousliitto on vuosikymmenten aikana laajentunut ja syventynyt 27 jäsenmaan vahvaksi taloudelliseksi ja poliittiseksi unioniksi. Euroopan unionin vaikutus ulottuu sisämarkkinasääntelyn ohella laajasti myös sellaisiin asioihin, jotka perinteisesti ovat kuuluneet jäsenmaiden vastuulle. […]